Villkor

Användarvillkor:
Följande villkor gäller för all användning av jordenruntpa8000.se webbplats och allt innehåll, tjänster och produkter som finns på eller via hemsidan (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av jordenruntpa8000.se( ”jordenruntpa8000.se”). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att ni accepterar utan förbehåll alla villkor häri och alla andra driftsregler, policies (inklusive, utan begränsning, jordenruntpa8000.se sekretesspolicy) och förfaranden som kan komma att publiceras från tid till annan på denna webbplats genom att jordenruntpa8000.se (kollektivt ”avtalet”).
Vänligen läs detta avtal noggrant innan du eller använder webbplatsen. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte accepterar alla villkor i detta avtal, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av jordenruntpa8000.se är acceptans uttryckligen begränsad till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gammal.
Din jordenruntpa8000.se konto och Site. Om du skapar en blogg / webbplats på hemsidan, är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg, och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker på kontot och andra åtgärder som vidtagits i samband med bloggen. Du måste inte beskriva eller tilldela nyckelord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, bland annat på ett sätt som syftar till att handla på namnet eller rykte andra, och jordenruntpa8000.se kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som anses vara opassande eller olagligt, eller annars kan orsaka jordenruntpa8000.se ansvar. Du måste omedelbart meddela jordenruntpa8000.seav otillåtna användning av din blogg, ditt konto eller andra brott mot säkerheten. jordenruntpa8000.se ansvarar inte för handlingar eller försummelser av dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstått på grund av sådana handlingar eller underlåtenhet.
Ansvar av bidragande länder. Om du driver en blogg, kommentera på en blogg, efter material till webbplatsen, posta länkar på webbplatsen, eller på annat sätt (eller tillåta någon tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (sådant material, ”Innehåll” ), Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i, och någon skada till följd av att innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogram. Genom att göra innehåll tillgängligt, garanterar du att:
nedladdning, kopiering och användandet av innehållet inte bryter mot de intellektuella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller handelshemligheter, av någon tredje part;
Om din arbetsgivare har immateriella rättigheter som du skapar, har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att skriva eller göra tillgängligt innehåll, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrade från din arbetsgivare ett undantag för att alla rättigheter eller till innehållet,
du har till fullo uppfyllt någon tredje part licenser avseende innehållet, och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt passera till slutanvändarna alla nödvändiga villkor;
Innehållet inte innehåller eller installerar några virus, maskar, malware, trojanska hästar eller andra skadliga eller destruktivt innehåll;
Innehållet är inte spam, är inte maskin- eller slumpmässigt genererade, och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som syftar till att driva trafik till webbplatser från tredje part eller öka sökmotor ranking av tredje parts webbplatser, eller till ytterligare olagliga handlingar (t.ex. som phishing) eller vilseleda mottagare som till källan av materialet (t.ex. spoofing);
Innehållet är inte pornografiska, inte innehåller hot eller hetsa våld mot personer eller enheter, och inte bryter mot sekretess eller offentlighet rättigheter någon tredje part;
din blogg inte blir annonseras via oönskade elektroniska meddelanden som spam länkar på nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade PR-metoder;
din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder läsarna att tro att du är en annan person eller företag. Till exempel, är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan än dig själv eller någon annan än ditt eget företag personen; och
du har, när det gäller innehåll som inkluderar datakod, korrekt kategoriserad och / eller beskrivit typen, natur, använder och effekterna av de material, även uppmanas att göra det av jordenruntpa8000.se eller på annat sätt.
Genom att skicka innehåll till jordenruntpa8000.se för integration på din webbplats, ger du jordenruntpa8000.se en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra din blogg . Om du tar bort innehåll, kommer jordenruntpa8000.se rimliga åtgärder för att ta bort den från hemsidan, men du är medveten om att cachning eller hänvisningar till innehållet kan inte göras omedelbart tillgänglig.
Utan att begränsa någon av dessa garantier har jordenruntpa8000.se rätt (men inte skyldigheten) att på jordenruntpa8000.se eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som i jordenruntpa8000.se rimliga åsikt, bryter mot någon jordenruntpa8000.se policy eller på något sätt skadlig eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av webbplatsen till någon person eller enhet av någon anledning, i jordenruntpa8000.se eget gottfinnande. jordenruntpa8000.se har ingen skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats ut.
Betalning och förnyelse.
Allmänna villkor.
Genom att välja en produkt eller tjänst, samtycker du till att betala jordenruntpa8000.se engångs och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifter som anges (ytterligare betalningsvillkor kan ingå i annan kommunikation). Tecknings betalningar kommer att debiteras på en pre-pay basis på den dag du registrerar dig för en uppgradering och kommer att omfatta användningen av denna tjänst för en månad eller år abonnemangsperiod som anges. Betalningar inte återbetalas.
Automatisk förnyelse.
Om du inte meddelar jordenruntpa8000.se före utgången av den tillämpliga abonnemangsperioden som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration förnyas automatiskt och du tillåter oss att samla den då tillämpliga års- eller månadsavgift för sådan teckning (samt eventuella skatter) med hjälp av alla kreditkort eller andra betalningsmekanism vi har på skiva för dig. Uppgraderingar kan avbrytas när som helst genom att skicka in din ansökan till jordenruntpa8000.se skriftligen.
Tjänster.
avgifter; Betalning. Genom att registrera dig för en Tjänstesektorn står du med att betala jordenruntpa8000.se gällande setup avgifter och återkommande avgifter. Gällande avgifter kommer att faktureras räknat från den dag dina tjänster är etablerade och i förväg för att använda sådana tjänster. jordenruntpa8000.se förbehåller sig rätten att ändra villkoren och avgifter betalnings på trettio (30) dagar skriftligt meddelande till dig. Tjänster kan avbrytas genom att du när som helst på trettio (30) dagars skriftligt meddelande till jordenruntpa8000.se.
Stöd. Om tjänsten ingår tillgång till prioriterad support. ”E-postsupport” förmågan att göra förfrågningar om teknisk support assistans via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar jordenruntpa8000.se att svara inom en arbetsdag) om användningen av VIP-avdelningar. ”Priority” innebär att stöd ges företräde framför stöd för användare av standard- eller fria jordenruntpa8000.se tjänster. Allt stöd kommer att ges i enlighet med jordenruntpa8000.se standardtjänster praxis, rutiner och policies.
Ansvar besökare på webbplatsen. jordenruntpa8000.se har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, publiceras på webbplatsen, och kan därför inte hållas ansvarig för att materialets innehåll, användning eller verkningar. Genom att driva webbplatsen, inte jordenruntpa8000.se inte representera eller antyda att det stöder materialet finns postas, eller att man anser sådant material vara korrekt, användbar eller icke-skadligt. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla material som är stötande, oanständigt, eller på annat sätt, samt innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag, och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot sekretess eller offentlighet rättigheter eller intrång i immateriella rättigheter och andra äganderätter, av tredje part, eller nedladdning, kopiering eller användning som är föremål för ytterligare villkor, uttalade eller outtalade. jordenruntpa8000.se frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår vid användning av besökare på webbplatsen, eller från någon nedladdning av besökarna innehåll där publiceras.
Innehåll på andra webbplatser. Vi har inte granskat och kan inte granska allt material, inklusive datorprogram, görs tillgängliga genom de webbplatser och webbsidor till vilka jordenruntpa8000.se länkar, och som länkar till jordenruntpa8000.se.jordenruntpa8000.se inte har någon kontroll över de icke-jordenruntpa8000.se webbplatser och webbsidor, och är inte ansvariga för deras innehåll eller deras användning. Genom att länka till en icke-jordenruntpa8000.se webbplats eller webbsida, inte jordenruntpa8000.se inte representera eller antyda att det stöder en sådan webbplats eller webbsida. Du ansvarar för att vidta försiktighetsåtgärder som krävs för att skydda dig själv och dina datorsystem mot virus, maskar, trojanska hästar och andra skadliga eller destruktivt innehåll. jordenruntpa8000.se frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador till följd av din användning av icke-jordenruntpa8000.se webbplatser och webbsidor.
Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Som jordenruntpa8000.se ber andra att respektera sina immateriella rättigheter, respekterar det de immateriella rättigheter som tillhör andra. Om du tror att materialet ligger på eller är knutna till av jordenruntpa8000.se kränker din upphovsrätt du uppmanas att anmäla jordenruntpa8000.se i enlighet med jordenruntpa8000.se Digital Millennium Copyright Act ( ”DMCA”) Policy. jordenruntpa8000.se kommer att svara på alla sådana meddelanden, bland annat som krävs eller är lämpligt genom att ta bort inkräktande material eller inaktivera alla länkar till intrång. jordenruntpa8000.se avslutar en besökare tillgång till och användning av webbplatsen om under lämpliga förhållanden, besökaren bestäms vara upprepade intrång av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter jordenruntpa8000.se. jordenruntpa8000.ses eller andra. När det gäller en sådan uppsägning, kommer jordenruntpa8000.se har ingen skyldighet att tillhandahålla en återbetalning av belopp som tidigare betalats till jordenruntpa8000.se.
Intellectual Property. Detta avtal inte överföras från jordenruntpa8000.se till dig några jordenruntpa8000.seeller tredje part immateriella rättigheter, och alla rättigheter och intressen i och för sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart jordenruntpa8000.se. jordenruntpa8000.se, jordenruntpa8000.se, den jordenruntpa8000.se logo, och alla andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med jordenruntpa8000.se, eller webbsajten är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör jordenruntpa8000.se eller jordenruntpa8000.se licensgivare. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör tredje part. Din användning av Webbplatsen ger dig inget rätt eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda några jordenruntpa8000.se eller tredje part varumärken.
Annonser. jordenruntpa8000.se förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett reklamfritt konto.
Erkännande. jordenruntpa8000.se förbehåller sig rätten att visa skrivnings länkar som ”blogg på jordenruntpa8000.se,” tema författare, och teckenskrivning i din blogg sidfot eller verktygsfält.
Partnerprodukter. Genom att aktivera en partner produkt (t ex tema) från en av våra partners, godkänner du att partners villkor. Du kan välja bort sina användarvillkor när som helst genom att avaktivera partner produkten.
Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överföra ett tidigare registrerat domännamn, du godkänner att användningen av domännamnet är också föremål för den politik som Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ( ”ICANN”), inklusive deras registrerings~~POS=TRUNC rättigheter och skyldigheter.
Förändringar. jordenruntpa8000.se förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal med jämna mellanrum för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter utstationering av eventuella ändringar till detta avtal accepterar dessa ändringar. jordenruntpa8000.se kan även i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, frisläppandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall omfattas av villkoren i detta avtal.
Uppsägning. jordenruntpa8000.se kan säga upp din tillgång till alla eller någon del av hemsidan när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt jordenruntpa8000.se konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Oaktat det föregående, om du har en betald tjänster konto, sådant konto kan endast sägas upp av jordenruntpa8000.se om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota sådant brott inom trettio (30) dagar från jordenruntpa8000.sevarsel till dig detta; förutsatt att jordenruntpa8000.se kan säga webbplatsen omedelbart som en del av en allmän stänga av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som till sin natur bör överleva uppsägningen skall överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägande, garantiansvar, garanti och ansvarsbegränsningar.
Garantifriskrivning. Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. jordenruntpa8000.se och dess leverantörer och licensgivare friskriver sig härmed alla garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken jordenruntpa8000.se  eller dess leverantörer och licensgivare, gör någon garanti att webbplatsen kommer att vara felfri eller att tillgången till dessa kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhålla innehåll eller tjänster genom den webbplats på din egen risk.
Ansvarsbegränsning. Under inga omständigheter kommer jordenruntpa8000.se eller dess leverantörer eller licensgivare vara ansvariga i förhållande till någon föremålet för detta avtal enligt kontrakt, försummelse, strikt ansvar eller annan juridisk eller rättvis teori för: (i) särskilda, tillfälliga eller följdskador; (Ii) kostnaden för upphandling av alternativa produkter eller tjänster; (Iii) för avbrytande av användning eller förlust eller korruption av data; eller (iv) för alla belopp som överstiger de avgifter som du betalat till jordenruntpa8000.se enligt detta avtal under tolv (12) månader före sak. jordenruntpa8000.se har inget ansvar för fel eller förseningar på grund av yttre omständigheter kontroll. Ovanstående gäller inte i den utsträckning som är förbjudet enligt tillämplig lag.
Allmän representation och garanti. Du försäkrar att (i) din användning av webbplatsen kommer att vara i strikt överensstämmelse med jordenruntpa8000.se sekretesspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och föreskrifter (inklusive, utan begränsning eventuella lokala lagar eller förordningar i ert land, stat, stad eller andra statliga området, när det gäller online-beteende och godtagbart innehåll, och med alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte gör intrång eller missbruka immateriella rättigheterna för någon tredje part.
Skadeersättning. Du samtycker till att gottgöra och hålla jordenruntpa8000.se, dess entreprenörer och dess licensgivare, och deras respektive chefer, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla anspråk och kostnader, inklusive advokatkostnader, till följd av din användning av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till ditt brott mot detta avtal.
Diverse. Detta avtal utgör hela avtalet mellan jordenruntpa8000.se och du om detta ämne, och de kan bara ändras genom ett skriftligt tilläggs undertecknas av en behörig verkställande av jordenruntpa8000.se, eller genom utstationering av jordenruntpa8000.se av en reviderad version. Förutom i den utsträckning tillämplig lag, kommer om någon bestämmer annat, detta avtal, tillgång till eller användning av Webbplatsen regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, exklusive dess lagvalsregler, och den rätta platsen för eventuella tvister som uppstår på grund av eller i samband med någon av samma kommer att vara statliga och federala domstolar i San Francisco County, Kalifornien. Med undantag för krav på förelägganden eller skälig lättnad eller krav rörande immateriella rättigheter (som kan föras i en behörig domstol utan utstationering av en obligation), skall eventuella tvister som uppstår inom ramen för detta avtal slutligt avgöras i enlighet med det övergripande Skiljedomsregler för domstols~~POS=TRUNC och medling service, Inc. ( ”fastnat”) av tre skiljedomare som utsetts i enlighet med dessa regler. Skiljeförfarandet skall äga rum i San Francisco, Kalifornien, på engelska och skiljedomen kan verkställas i någon domstol. Den vinnande parten i någon åtgärd eller förfarande för att genomdriva detta avtal skall ha rätt till kostnader och advokatkostnader. Om någon del av detta avtal hålls ogiltiga eller ogenomförbara, kommer denna del tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett undantag av endera parten av något villkor i detta avtal eller brott mot dessa, i någon instans, inte kommer att avstå från sådant villkor eller tillstånd eller efterföljande brott därav. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som samtycker till, och går med på att vara bunden av dess villkor; jordenruntpa8000.se kan överlåta sina rättigheter enligt detta avtal utan tillstånd. Detta avtal kommer att vara bindande för och kommer att ske till fördel för parterna, deras efterföljare och tillåtna övertagare.